„ Ha tudásod a szívedből fakad,

bölcs vagy,

de ha csak könyvekből gyűjtötted:

legfeljebb műveltnek tarthatod magad.”

(Simon András: Életed üzenet)

Kedves Olvasónk!

Az alapítvány bemutatásának mottójaként választott üzenet talán a legjobban kifejező arra, hogy egy adott cél érdekében létrejövő közösség támogató ereje, akkor tud építő és eredményes lenni, ha az igazán őszinte, önzetlen és szívből jövő szándékon alapul. Fontos, hogy a felelős felnőttek, éppen ezzel az együtt gondolkodással, cselekvéssel mutassanak példát a gyermekeknek, hogy a tudás mellett, az alapvető erkölcsi értékek is fontosak a közösség tevékenységében, életében.

Az alapítvány létrehozását 1994-ben Kugler László, akkori városházi képviselő kezdeményezte az intézmény  igazgatójával együtt. Az alapítvány 1999 óta közhasznú  tevékenységet folytat. Működésünkért a  választott kuratórium illetve annak elnöke felel. Tevékenységében aktív együttműködést igényel az iskola életében érintett gyermekekkel, pedagógusokkal, szülőkkel, szakemberekkel, a település közösségével, a környezetében működő gazdasági szereplőkkel és az önkormányzattal.

Az intézmény elsődleges célja, hogy családias, gyermekközpontú, szeretetteljes, a hagyományokra épülő legyen. Az  alábbiakban megfogalmazott célokkal és aktív közreműködéssel próbáljuk segíteni az iskola életét:

1.) Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek a javítása, az oktatást elősegítő műszaki, technikai berendezések és eszközök beszerzése

2.) A tanulók idegen nyelvtudásának javítása, nyelvtanulásuk elősegítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének a segítése

3.) Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertes tanulók díjazása

4.) Iskolai és egyéb kulturális, szabadidős programok támogatása (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, sportverseny)

5.) Diáksport szervezése, támogatása

Az 1999-2008 között jelentős változások történtek. Az alapítvány üzeneteinek, szándékainak nyílt átadása és eredményeinek bemutatása sikereket hozott. Azóta is hűen igazolja az összefogás értékét. Az elmúlt 10 év a számok nyelvén:

 

Alapítvány története 1999-2008 a számok nyelvén

Bevételek:                                                            

Személyi jövedelemadó 1 % felajánlás: 4.2 millió Ft                        

Szülői Munkaközösség felajánlás, báli bevételek: 7.8 millió Ft            

Egyéb támogatások, felajánlások (önkormányzat, gazdasági szereplők, egyének): 2.4 millió Ft

Összesen: 14.4 millió Ft a 10 év alatt                                  

                                                                 

Kiadások:                                                             

Eszköz és infrastruktúra fejlesztés: 4.6 millió                                 

Programok: iskolai belső élet, ÁMK rendezvények:1.4 millió                        

Diáksport eszköz és programok: 1.5 millió                                              

Táborozások, kirándulások:3.2 millió                                   

Tanulmányi versenyek, jutalmazások:1.0 millió                               

Tankönyv támogatás:750ezer                                            

Szakmai fejlesztések:450 ezer                                           

Egyéb: szociális, pályázati önrész:500 ezer                                    

Összesen: 13.4 millió Ft                                                    

Jelenleg: 1.0 millió Ft                                                        

Sok-sok jó emberi kapcsolat jön létre, melynek révén otthonosodik az intézmény és környezete (tantermi fejlesztések, átalakítások, informatikai fejlesztés, udvaralakítás, parkgondozás, óvodai fejlesztések, játszóudvar). Felnőttek és gyermekek együtt élvezhetik a szabadidős és kulturális programok, kirándulások, túrák, táborozások élményeit (úszás, kárpát-medencei ifjúsági kapcsolatok, ünnepek, hagyományok ápolása).

2008-ban került megrendezésre a XV. alapítványi bálunk, mely a szülői közösség jeles rendezvénye volt

Minden év februárjában várakozással készülünk az eseményre. Hagyomány, hogy a végzős diákok nyitótánccal ajándékozzák meg szüleiket és tanáraikat. Úgy gondoljuk, felemelő érzés ez mindenki számára, amely újabb gondolatokra, tettekre serkenti a továbbfejlődés érdekében a közösséget. Minden évben, a szülőket képviselve, pedagógus nap alkalmával köszönjük meg gyermekeink nevelőinek, tanárainak, gondozóinak áldozatos munkáját.

2009-ben a kuratórium életében is változások történtek. A testület elnöke Kovács Dezső lett, aki tovább folytatja a megkezdett utat.

Az intézmény fennállásának 125. évfordulója alkalmából köszönjük, mindazok segítő szándékát, támogatását, aktív közreműködését, akik az alapítványi céljainak megvalósítása érdekében cselekedtek. Bízunk abban, hogy a jövőben is számíthatunk alkotó összefogásra, mivel világunk további építésében gyermekeink a meghatározók:

„ Fent a felhők szélén egy angyal mindent lát,

Hogyan járnak a papíron a színes ceruzák.

Fent a felhők szélén egy angyal mindent lát,

Hogy a világot a Földön gyerekek rajzolják.

Kicsiny, hegyezetlen, színes ceruzák.”

(Kormorán: Egy angyal mindent lát /dalszöveg)

Dr.Vargáné Dr.Papp Éva

leköszönt kuratórium elnök