Dolgozóink

Munkatársaink a 2022/23-es tanévben

 

Tantestület

 

Domján István intézményvezető, mesterpedagógus,

földrajz, testnevelés szaktanár, népművelő, közoktatási vezető szakvizsga;

Horváth Katalin – intézményvezető-helyettes (alsó tagozat), tanító, gyógypedagógus, pszicho-pedagógia tanár, közoktatási vezető szakvizsga, Intézményi Tanács tagja, szakértő pedagógiai – szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen;

Makár Barnabás – intézményvezető-helyettes (felső tagozat), mérnök - informatikus, mérnök – informatikus szaktanár, okleveles mérnöktanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető,

Balogh-Gángó Ildikó - felsős humán munkaközösség vezető,

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, történelem szaktanár, mentortanár, gyakorlatvezető mestertanár szakvizsga;

Bodnárné Németh Katalin Mónika - matematika és számítástechnika szakos tanár;

Domján Anita - felsős reál és ÖKO munkaközösség vezető,

biológia, környezetvédelem szaktanár, közoktatási vezető szakvizsga;

Gerencsér Mária - tanító, népművelés szakkollégium, egészségfejlesztő mentálhigiénikus és pedagógus szakvizsga, szakszervezeti megbízott;

Györéné Igazi Melinda - tanító, matematika műveltségterület;

Henczi Csilla Ildikó - tanító, népművelés szakkollégium;

Horváth Zsoltné – matematika munkacsoport vezető,

ének-zene matematika szakos tanár

Jakabné Kiss Emese - matematika és fizika szakos középiskolai tanár, informatika szaktanár

Kocsis Csaba Zoltán - idegen nyelvi munkacsoport vezető,

angol, történelem szaktanár, könyvtáros;

Kovács Bettina - tanító                                    

Kovács Marianna - tanító, magyar nyelv és irodalom szaktanár;

Mánfai Erzsébet -  szaktanácsadó mesterpedagógus,

tanító, népművelés szakkollégium, rajz szaktanár, közoktatási vezető szakvizsga;

Molnár Adél – ifjúságvédelmi felelős,

tanító, német nyelv műveltség terület szakirány, német nyelv és irodalom szakos tanár, pályázatírás szakirány;

Molnár Andrásné - művészeti és sport munkaközösség vezető,

tanító, testnevelés szakkollégium, drámapedagógus;

Nagy Gézáné - tanító, testnevelés és pedagógia szakkollégium, grafológus, hitoktató;

Ragán Tünde - angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom szaktanár, diákönkormányzatot segítő pedagógus;

Rozgonyi-Becze Petra - technika-életvitel, számítástechnika szaktanár;

Séferné Tüske Adél - tanító, rajz szakkollégium, mérés-értékelés pedagógus szakvizsga;

Simon József Attila – földrajz, rajz szaktanár, okleveles rajz- és vizuális kultúra tanár;

Simonné Gaál Eszter - tanító, Waldorf tanár;

Soósné Keszte Andrea - orosz, német, magyar nyelv és irodalom szaktanár;

Szabó-Gergály Veronika - tanító, angol műveltségterület;

Szekeresné Simon Mária - tanácsos, tanító, orosz szakkollégium;

Tubolyné Hartmann Éva - alsós reál munkaközösségi-vezető,

tankönyvfelelős, tanító;

Varró Dezső - testnevelés munkacsoport vezető,

földrajz, testnevelés szaktanár,

Véberné Egyed Marianna - alsós humán munkaközösség vezető,

tanító, népművelés szakkollégium; 

 

Óraadók

 

Rácz Petra – néptáncpedagógus;

Nagy Tamás – testnevelő-edző

Stomfainé Gergye Ágnes Magdolna – német-magyar szakos általános iskolai tanár

 

Pedagógiai munkát segítők 

 

Bagarus András – rendszergazda, főiskolai végzettséggel

Lőcsei Henriett – pedagógiai asszisztens, főiskolai végzettséggel

Farkas Gabriella - gyógypedagógiai asszisztens, felsőfokú szakképesítéssel

Gergye Anna – iskolatitkár felsőfokú szakképesítéssel

Novák Zsuzsanna - pedagógiai asszisztens felsőfokú szakképesítéssel

Vaskiné Paksa Márta – pedagógiai asszisztens

 

Technikai dolgozók

 

Szelestei Judit - technikai dolgozók kapcsolattartója

Bödör Zoltán - portás

Horváth Gáborné - takarító

Matus Ernő - karbantartó

Les Gyöngyi – takarító

Prok Ervin - portás

Szekér Lászlóné - takarító

Takácsné Németh Kinga - takarító

Takácsné Bangó Szilvia - takarító