Dolgozóink

 

Munkatársaink a 2020/21-es tanévben

 

Tantestület

Domján István - intézményvezető, mesterpedagógus, földrajz, testnevelés szaktanár, népművelő, közoktatási vezető szakvizsga

Salamon Edit - alsó tagozatos intézményveztő-helyettes, mesterpedagógustanító, könyvtár szakkollégium, közoktatási vezető szakvizsga

Makovecz Tamásné - felső tagozatos intézményvezető-helyettes, tanító, informatika műveltségterület, közoktatási vezető szakvizsga

Balogh-Gángó Ildikó - magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár, történelem szaktanár, mentortanár, gyakorlatvezető mestertanár szakvizsga, felsős humán munkaközösség vezető

Bodnárné Németh Katalin Mónika - matematika és számítástechnika szakos tanár

Császár Erika - tanító, népművelés szakkollégium

Domján Anita - biológia, környezetvédelem szaktanár, közoktatási vezető szakvizsga, felsős reál és ÖKO munkaközösség vezető

Gerencsér Mária - tanító, népművelés szakkollégium, védőnő, egészségfejlesztő mentálhigiénikus és pedagógus szakvizsga, ifjúságvédelmi felelős, szakszervezeti megbízott

Györéné Igazi Melinda - tanító, matematika műveltségterület

Henczi Csilla Ildikó - tanító, népművelés szakkollégium

Horváth Katalin - tanító, gyógypedagógus, pszicho-pedagógia tanár, közoktatási vezető szakvizsga, Intézményi Tanács tagja

Horváth Zsoltné - ének-zene matematika szakos tanár

Jakabné Kiss Emese - matematika és fizika szakos középiskolai tanár, informatika szaktanár

Kocsis Csaba Zoltán - angol, történelem szaktanár, könyvtáros, idegen nyelvi munkacsoport vezető

Kovács Marianna - tanító, magyar nyelv és irodalom szaktanár

Katona Mária Valéria - orosz, testnevelés szakos tanár

Mánfai Erzsébet - tanító, népművelés szakkollégium, rajz szaktanár, közoktatási vezető szakvizsga, alsós reál munkaközösség vezető

Molnár Adél - tanító, német nyelv műveltség terület szakirány, német nyelv és irodalom szakos tanár, pályázatírás szakirány

Molnár Andrásné - tanító, testnevelés szakkollégium, drámapedagógus, művészeti és sport munkaközösség vezető

Nagy Gézáné - tanító, testnevelés és pedagógia szakkollégium, grafológus, hitoktató

Ragán Tünde - angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom szaktanár, diákönkormányzatot segítő pedagógus

Rozgonyi-Becze Petra - technika-életvitel, számítástechnika szaktanár

Séferné Tüske Adél - tanító, rajz szakkollégium, mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Simon József Attila - földrajz, rajz szaktanár

Simonné Gaál Eszter - tanító, Waldorf tanár

Soósné Keszte Andrea - orosz, német, magyar nyelv és irodalom szaktanár

Stomfainé Gergye Ágnes - főtanácsos, német, magyar nyelv és irodalom szaktanár (felmentési idejét tölti)

Szabó-Gergály Veronika - tanító, angol műveltségterület

Szekeresné Simon Mária - tanácsos, tanító, orosz szakkollégium

Tubolyné Hartmann Éva - tanító

Varró Dezső - földrajz, testnevelés szaktanár, testnevelés munkacsoport vezető

Véberné Egyed Marianna - tanító, népművelés szakkollégium, alsós humán munkaközösség vezető

 

 

  Óraadók

Meretei-Simon Beáta - táncoktató

Rácz Petra - néptáncpedagógus

Csók Edina Bársonyka - kémia szakos tanár

 

 

Pedagógiai munkát segítők 

Bagarus András - rendszergazda

Csalló-Lőcsei Henriett - iskolatitkár

Farkas Gabriella - gyógypedagógiai asszisztens

Merth Annamária - pedagógiai asszisztens

Nagy Mária - iskolatitkár (felmentési idejét tölti)

Novák Zsuzsanna - pedagógiai asszisztens

Lapat-Szabó Rita - gyógypedagógiai asszisztens

 

 

Technikai dolgozók

Szelestei Judit - technikai dolgozók kapcsolattartója

Bödör Zoltán - portás

Frigyes Jánosné - takarító

Horváth Gáborné - takarító

Matus Ernő - karbantartó

Les Gyöngyi - takarító

Szekér Istvánné - takarító

Szekér Lászlóné - takarító

Takácsné Bangó Szilvia - takarító