Munkatársaink a 2018/2019. tanévben

Tantestület

Domján István

intézményvezető, mesterpedagógus

földrajz,

testnevelés szaktanár,

népművelő,

közoktatási vezető szakvizsga

Makovecz Tamásné

felső tagozatos intézményvezető helyettes,

tanító,

informatika műveltségterület,

közoktatási vezető szakvizsga

Salamon Edit

alsó tagozatos intézményvezető helyettes,

mesterepedagógus, főtanácsos

tanító,

könyvtár szakkollégium,

közoktatási vezető szakvizsga

Balogh-Gángó Ildikó

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár

történelem szaktanár

mentortanár, gyakorlatvezető mester tanár szakvizsga

Bodnárné Németh Katalin matematika és számítástechnika szakos tanár
Császár Erika

tanító,

népművelés szakkollégium

Domján Anita

biológia,

környezetvédelem szaktanár,

ÖKO és egészségfejlesztési munkaközösség-vezető

Fekete Kitti Éva

tanító,

angol műveltségterület

Gerencsér Mária

tanító,

népművelés szakkollégium,

védőnő,

egészségfejlesztő mentálhigiénikus és pedagógus szakvizsga,

ifjúságvédelmi felelős,

szakszervezeti megbízott

Gellén Ágnes

magyar nyelv és irodalom szaktanár,

olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, bölcsész

Györéné Igazi Melinda

tanító,

matematika műveltségterület

Henczi Csilla Ildikó

tanító,

népművelés szakkollégium

Horváth Katalin

tanító,

gyógypedagógus,

pszicho-pedagógiai tanár,

közoktatási vezető szakvizsga

Intézményi Tanács tagja

Horváth Zsoltné ének-zene matematika szakos tanár
Jakabné Kiss Emese matematika és fizika szakos középiskolai tanár, informatika szaktanár
Kernné Orbán Gabriella

matematika, testnevelés szaktanár

Közalkalmazotti Tanács tagja

Kocsis Csaba

angol, történelem szaktanár

könyvtáros

idegen nyelvi munkacsoport-vezető

Kovács Marianna

tanító,

magyar nyelv és irodalom szaktanár

Kovácsné Renácz Teréz

tanácsos,

matematika, testnevelés szaktanár,

szakközgazdász,

közoktatási vezető szakvizsga,

felsős reál munkaközösség- vezető

Mánfai Erzsébet

tanító,

népművelés szakkollégium,

rajz szaktanár,

alsós reál munkaközösség- vezető

Melczer Anita kémia szaktanár
Molnár Adél

tanító, német nyelv műveltség terület szakirány

német nyelv és irodalom szakos tanár pályázatírás szakirány

Molnár Andrásné

tanító

testnevelés szakkollégium

drámapedagógus

művészeti munkacsoport-vezető

Közalkalmazotti Tanács tagja

Nagy Gézáné

tanító

testnevelés és pedagógia szakkollégium

grafológus, hitoktató

Ragán Tünde

angol nyelv és irodalom,

magyar nyelv és irodalom szaktanár

diákönkormányzatot segítő pedagógus

Rozgonyi-Becze Petra

technika – életvitel,

számítástechnika szaktanár,

(jelenleg gyes-en van)

Séferné Tüske Adél

tanító,

rajz szakkollégium,

mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Simon József

földrajz,

rajz szaktanár

Simonné Gaál Eszter

tanító,

Waldorf tanár

Soósné Keszte Andrea

orosz, német,

magyar nyelv és irodalom szaktanár

Közalkalmazotti Tanács Elnöke

Lakatos-Soós Tamara egészségtan-tanár és háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
Stomfainé Gergye Ágnes

főtanácsos,

német,

magyar nyelv és irodalom szaktanár,

felsős humán munkaközösség-vezető

Szabó – Gergály Veronika

tanító,

angol műveltségterület

(jelenleg gyes-en van)

Szekeresné Simon Mária

tanácsos

tanító,

orosz szakkollégium

Tubolyné Hartmann Éva tanító
Varró Dezső

földrajz, testnevelés szaktanár,

testnevelés munkacsoport-vezető

Véberné Egyed Marianna

tanító,

népművelés szakkollégium,

alsós humán munkaközösség-vezető

 

Óraadók

Horváth Csaba úszásoktató
Meretei-Simon Beáta táncoktató
Rácz Petra néptáncpedagógus
Büki László teke edző

Pedagógiai munkát segítők

Farkas Gabriella gyógypedagógia asszisztens
Merth Annamária pedagógiai asszisztens
Nagy Mária iskolatitkár
Novák Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
Szabó Rita gyógypedagógiai asszisztens
Bagarus András rendszergazda
 

Technikai dolgozók

Szelestei Judit technikai dolgozók kapcsolattartója
Árr Lászlóné takarító
Bödör Zoltán portás
Frigyes Jánosné takarító
Matus Ernő karbantartó
Szekér Istvánné takarító
Szekér Lászlóné takarító
Vajmi Árpád Istvánné takarító