Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

 

bem

 

Mottó: "... az iskola dolga pedig ne legyen kín, hanem gyönyörűség ... "

Comenius: Orbis Pictus

Intézményünk Zalaegerszeg egyik városrészében, Andráshidán található. 1883 óta működik a településen iskola.


1984-ben vettük fel Öveges József fizikus professzor nevét, akire büszkék vagyunk.

 

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, minden évfolyamon két osztály.

Beiskolázási körzetünk Andráshida, Szenterzsébethegy, Vorhota, Hatháza, Kávás, Zalaszentgyögy, Zalaboldogfa, Kiskutas és Nagykutas. A körzeten kívülről is egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk tanulók, bízva nevelő-oktató munkánk  sikerében. Az utóbbi évektől intézményünk családias légkörét szem előtt tartva többen a belvárosból is iskolánkat választják.

Kep 1 bemutatkozas

 

Iskolánkban a nevelés-oktatás eredményesen zajlik. Tantestületünk szakmai stabilitása évek óta biztosított. 

Az alsó tagozaton egy osztállyal, az óratervi órákon és a napközis időben két- három tanító megosztva foglalkozik a gyerekekkel. 

Tanulóink az 1-8. évfolyamon a napköziben tölthetik a délutánt. A felsősök számára a délutáni tanórán szaktanári felügyelettel teremtjük meg a házi feladatok elkészítésének lehetőségét. A tanítók, szaktanárok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik.

A lemaradók felzárkóztató foglalkozáson pótolhatják hiányosságaikat. A tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanítványainkat, egyéni foglalkozás keretében fejlesztő gyógypedagógusok segítik.

 Az oktatást és a szabadidő eltöltését a következő szaktantermek szolgálják:

  • - Neumann János informatikai szaktanterem
  • - Szekeres Lajos természettudományos szaktanterem
  • - művészeti szaktanterem ( tükrös terem )
  • - könyvtár olvasóteremmel
  • - tankonyha, technika és életvitel szaktanterem
  •  - minden igényt kielégítő Bozó Tamás sportcsarnok 

 

Pedagógiai programunk figyelembe veszi adottságainkat: az idegen nyelvre, a hagyományőrzésre, a környezeti és a testi nevelésre helyezi a hangsúlyt. Így az első évfolyamon a játékos nyelvtanulás és a néptánc oktatás, a hamadik évfolyamtól kezdődően az emelt szintű nyelvtanulás kerül előtérbe. A 8. év végén többen alapfokú nyelvvizsgát tesznek. 

 

Kep 2 bemutatkozas

 

2012-ben nyertük el első alkalommal az Ökoiskola címet, melyet a magas színvonalú környezeti nevelés terén elért eredményeinkkel vívtunk ki.

Úszásoktatási programunk 1-4. évfolyamon három úszásnem elsajátítását biztosítja tanulóink számára.

Oktató munkánk magas színvonala mellett, évek óta élenjárunk a különböző városi szintű sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában.  Tanulóink sportolási igényeit a fiú, lány labdarúgás, a kosárlabda, a leány torna, a kölyök atlétika, judo, teke, sakk, Capoira, rocky, kötélugrás lehetőségének megteremtésével, a konditerem használatával, kirándulások, túrák szervezésével elégítjük ki.

 

Kep 3 bemutatkozas

 

A téli sportok megismertetése, az egészséges életforma kialakítása érdekében szervezünk néhány napos sítáborokat (amelyeken tanulóink mellett a szülők is részt vehetnek). A jégkorcsolyázásra a testnevelés órák keretében vagy délután teremtünk lehetőséget.

Intézményünk névadójára emlékezve az Öveges napokon városi fizikaversenyt rendezünk 8. évfolyamos tanulók, prezentációs versenyt a felső tagozatos diákok és komplex természetismereti versenyt az alsó tagozatos tanulók számára.

 

Kep 4 bemutatkozas

 

Tanítási órákon kívül sok program közül választhatnak tanítványaink. A délutáni szabad időben tartalmas programokon vehetnek részt. 

Könyvtárunk a megyei könyvtár letéti könyvtára, állományunk ezáltal gazdagabb kínálattal rendelkezik, lehetőséget teremtünk a nyilvános Internet használatra is. 

Kep 5 bemutatkozas

 

A helyi Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola zenei tagozata működik intézményünkben, melynek keretében helyben tanulhatnak különféle hangszereken diákjaink. 

Kep 6 bemutatkozas

 

Tehetséges tanulóink számára folyamatosan biztosítjuk a városi, megyei versenyeken való részvételt. Szakköreink (matematika előkészítő, magyar előkészítő, matematika szakkör, énekkar, népdal szakkör, képzőművészeti szakkör, öko szakkör, elsősegély szakkör) segítik tanítványaink felkészítését a továbbtanulásra. 

A nyolcadik évfolyam befejezése után tanulóink 70 %-a gimnáziumban illetve szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Többen szereznek közülük egyetemi, főiskolai diplomát.

Külső kapcsolataink jól funkcionálnak. A szülői közösséggel nyílt, őszinte partneri viszonyra törekszünk.

A település civil szerveződéseivel aktív kapcsolatot tartunk (Öveges Iskola Vöröskereszter Alapszervezete, Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület, helyi Polgárőrség, Idősek Klubja, Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány, Borbarát kör, Háziasszonyok Klubja)

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Andráshidai Művelődési Háza iskolánkban működik. A település és iskolánk kulturális tevékenységét a művelődés szervező koordinálja. A település rendezvényein részt veszünk, a szüreti felvonulástól a májusfa kitáncolásig minden ünnepkört megidézünk.

Fejlődési lehetőséget kínálunk a kiváló adottságú és a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyerekeknek is.

Nevelésközpontú iskolát kívánunk megvalósítani. Emberléptékű intézményt, melyben mindenki (gyermek, szülő, pedagógus) jól érzi magát, megtalálja helyét.

 

Kep 7 bemutatkozas