Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

 

bem

 

Mottó: "... az iskola dolga pedig ne legyen kín, hanem gyönyörűség ... "

Comenius: Orbis Pictus

 

Intézményünk Zalaegerszeg egyik városrészében, Andráshidán található. 1883 óta működik a településen iskola.

1984-ben vettük fel Öveges József fizikus professzor nevét, akire büszkék vagyunk. 

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, minden évfolyamon két osztály.

Beiskolázási körzetünk Andráshida, Szenterzsébethegy, Vorhota, Hatháza, Kávás, Zalaszentgyögy, Zalaboldogfa, Kiskutas és Nagykutas. A körzeten kívülről is nagy számban érkeznek hozzánk tanulók, bízva nevelő-oktató munkánk sikerében. Az utóbbi évektől intézményünk családias légkörét szem előtt tartva többen a belvárosból is iskolánkat választják.

 

Kp 2018 bemutatkozs 2

Iskolánkban a nevelés-oktatás eredményesen zajlik. Tantestületünk szakmai stabilitása évek óta biztosított.

Az alsó tagozaton egy osztállyal, az óratervi órákon és a napközis időben két- három tanító megosztva foglalkozik a gyerekekkel. Tanulóink az 1-8. évfolyamon a napköziben tölthetik a délutánt. A felsősök számára a délutáni tanórán szaktanári felügyelettel teremtjük meg a házi feladatok elkészítésének lehetőségét. A tanítók, szaktanárok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik.

A lemaradók felzárkóztató foglalkozáson pótolhatják hiányosságaikat. A sajátos nevelési igényű tanulók, valamint a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanítványainkat, egyéni foglalkozás keretében fejlesztő gyógypedagógusok segítik.

Az oktatást és a szabadidő eltöltését a következő szaktantermek szolgálják:

  • - Neumann János informatikai szaktanterem
  • - Szekeres Lajos természettudományos szaktanterem
  • - művészeti szaktanterem ( tükrös terem )
  • - könyvtár olvasóteremmel
  • - tankonyha, technika és életvitel szaktanterem
  •  - minden igényt kielégítő Bozó Tamás sportcsarnok  

Pedagógiai programunk figyelembe veszi adottságainkat: az idegen nyelvre, a hagyományőrzésre, a környezeti és egészségnevelésre helyezi a hangsúlyt. Így az első évfolyamon a játékos nyelvtanulás és a néptánc oktatás, a hamadik évfolyamtól kezdődően az emelt szintű nyelvtanulás kerül előtérbe. A 8. év végén többen alapfokú nyelvvizsgát tesznek. 

Kp 2018 bemutatkozs 3

2012. óta Ökoiskola címmel bírunk, melyet a magas színvonalú környezeti nevelés terén elért eredményeinkkel vívtunk ki. A gyermekek egészségnevelését változatos programjaink biztosítják. Úszásoktatási programunk 2-5. évfolyamon három úszásnem elsajátítását teszi lehetővé tanulóink számára.

A diákok sportolási igényeit a fiú, leány labdarúgás, a kosárlabda, a leány torna, a kölyök atlétika, judo, teke, sakk, Capoeira, roky, kötélugrás, jégkorcsolyázás, síelés lehetőségének megteremtésével a konditerem használatával, kirándulások, túrák szervezésével elégítjük ki.

Intézményünk névadójára emlékezve az Öveges napokon városi versenyeket rendezünk: prezentációs versenyt a felső tagozatos diákok, természetismereti vetélkedőt és matematika versenyt az alsó tagozatos tanulók számára.

Kp 2018 bemutatkozs 4

Tehetséges tanulóink számára folyamatosan biztosítjuk a városi, megyei, országos versenyeken való részvételt.

Tanítási órákon kívül sok program közül választhatnak tanítványaink. A délutáni szabad időben, tartalmas programokon vehetnek részt.

Szakköreink (matematika előkészítő, magyar előkészítő, matematika szakkör, énekkar, népdal szakkör, képzőművészeti szakkör, öko szakkör, elsősegély szakkör) segítik tanítványaink felkészítését a továbbtanulásra. A nyolcadik évfolyam befejezése után tanulóink 70 %-a gimnáziumban illetve szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Többen szereznek közülük egyetemi, főiskolai diplomát.

Kp 2018 bemutatkozs 5

Könyvtárunk a megyei könyvtár letéti könyvtára, állományunk ezáltal gazdag kínálattal rendelkezik, lehetőséget teremtünk a nyilvános Internet használatra is.

Kp 2018 bemutatkozs 6

A Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola zenei tagozata működik intézményünkben, melynek keretében helyben tanulhatnak különféle hangszereken diákjaink.  

Kp 2018 bemutatkozs 7

 A hetedik osztályosok a Határtalanul! pályázati program keretében szerezhetnek életre szóló élményeket a határon túli magyarlakta területekre történő utazás során. ( 2017. Erdély, Vajdahunyad)

Külső kapcsolataink jól funkcionálnak. A szülői közösséggel nyílt, őszinte partneri viszonyra törekszünk.

A település civil szerveződéseivel aktív kapcsolatot tartunk (Öveges Iskola Vöröskeresztes Alapszervezete, Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület, helyi Polgárőrség, Idősek Klubja, Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány, „ Együtt Gyermekeinkért Zalában” Alapítvány, Borbarát kör, Háziasszonyok klubja.)

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Andráshidai Művelődési Háza iskolánkban működik. A település és iskolánk kulturális tevékenységét, a művelődés szervező koordinálja. A település rendezvényein részt veszünk, a szüreti felvonulástól a májusfa kitáncolásig minden ünnepkört megidézünk.

Fejlődési lehetőséget kínálunk a kiváló adottságú és a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyerekekenek is.

Nevelésközpontú iskolát kívánunk megvalósítani. Emberléptékű intézményt, melyben mindenki (gyermek, szülő, pedagógus) jól érzi magát, megtalálja helyét. 

Kp 2018 bemutatkozs 8

 Szerkesztette: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes