Iskolánkról

Mottó: "... az iskola dolga pedig ne legyen kín, hanem gyönyörűség ... "

Comenius: OrbisPictus

 

Intézményünk Zalaegerszeg északi városrészében, Andráshidán található. 1884 óta működik a településen iskola, mely 1984-ben vette fel Öveges József fizikus professzor nevét.

Iskolánk Zalaegerszeg városának peremén található, kertvárosi környezet vesz bennünket körül. Beiskolázási körzetünk Andráshida, Szenterzsébethegy, Vorhota, Hatháza, Kiskutas, Nagykutas. A körzeten kívülről is nagy számban érkeznek hozzánk tanulók, intézményünk családias légköre és nevelő-oktató munkánk  jó híre jelenti a vonzerőt.

Kp iskolnkrl 1

Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, minden évfolyamon két osztállyal működik. Pedagógiai programunk figyelembe veszi adottságainkat: az idegen nyelvre, a hagyományőrzésre, a környezeti és a testi nevelésre helyezi a hangsúlyt. Így az első évfolyamon a játékos nyelvtanulás és a néptánc oktatás, a negyedik évfolyamtól kezdődően az emelt szintű nyelvtanulás kerül előtérbe. A 8. év végén többen alapfokú nyelvvizsgát tesznek.

Kp iskolnkrl 2

Iskolánkban a nevelés-oktatás eredményesen zajlik. Tantestületünk szakmai stabilitása évek óta biztosított.

A sajátos nevelési igényű tanulókat gyógypedagógusok fejlesztik. A tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanítványainkkal, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében foglalkoznak a pedagógusok. A tanítók, szaktanárok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik.

Fontos számunkra tanítványaink társadalmi szerepvállalásra, szolidaritásra nevelése, ezért szervezünk jótékonysági akciókat, véradást évente több alkalommal. Iskolánk Vöröskeresztes Alapszervezete segít ebben bennünket.

Kp iskolnkrl 3 j

Az oktatást és a szabadidő eltöltését a következő szaktantermek szolgálják:

  • Neumann János Informatika Szaktanterem
  • Szekeres Lajos Természettudományos Szaktanterem
  • Öveges József Kémia Fizika Szaktanterem
  • Művészeti Szaktanterem (tükrös terem)
  • Könyvtár tágas olvasóteremmel
  • Tankonyha, Technika és Életvitel Szaktanterem
  • minden igényt kielégítő Bozó Tamás Sportcsarnok.

A gyermekek egészségnevelését változatos lehetőségek biztosítják. Úszásoktatási programunk 2-5. évfolyamon három úszásnem elsajátítását teszi lehetővé tanulóink számára.

Kp iskolnkrl 4

A diákok sportolási igényeit a fiú, leány labdarúgás, a kosárlabda, a leány torna, a kölyök atlétika, judo, teke, sakk, rocky, kötélugrás, jégkorcsolyázás, síelés lehetőségének megteremtésével, a konditerem használatával, kirándulások, túrák szervezésével elégítjük ki.

Pályaválasztási programok sora segíti tanítványaink felkészítését a továbbtanulásra.

A tehetséggondozást kiemelt feladatunknak tekintjük.  Tanulóink számára folyamatosan biztosítjuk a városi, megyei, országos versenyeken való részvételt, melyre a szakkörök keretében készítjük fel őket. 2018-ban elnyertük a regisztrált tehetségpont címet. 

Kp iskolnkrl 5

Intézményünk névadójára emlékezve az Öveges napokon városi versenyeket rendezünk.

Kp iskolnkrl 6

2012 óta Ökoiskolai, 2019 óta Örökös Ökoiskola címmel rendelkezünk, melyet a magas színvonalú környezeti nevelés terén elért eredményeinkkel vívtunk ki.

Kp iskolnkrl 7

 Könyvtárunk a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár letéti könyvtára, állományunk ezáltal gazdag kínálattal rendelkezik. 
A hetedik osztályosok a Határtalanul! pályázati program keretében szerezhetnek életre szóló élményeket a határon túli magyarlakta területekre történő utazás során. (2019. Erdély).

Kp iskolnkrl 8

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei tagozata is működik intézményünkben, melynek keretében helyben tanulhatnak különféle hangszereken diákjaink.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Andráshidai Művelődési Házának iskolánk ad helyet. A település és intézményünk kulturális tevékenységét a művelődésszervező koordinálja. A település rendezvényein részt veszünk, a szüreti felvonulástól a májusfa kitáncolásig minden ünnepkört megidézünk.

Kp iskolnkrl 9

A tanítási órákon kívül számos program közül választhatnak tanítványaink. A délutáni szabadidőben tartalmas programokon vehetnek részt.

Kp iskolnkrl 10

Pályázati programok színesítik az oktatási-nevelési céljaink elérését. Segítségükkel innovatív, korszerű tanítási módszerek, témanapok, modern digitális eszközök teremtenek lehetőséget a tanulóink sokoldalú fejlesztésére.


Külső kapcsolataink jól funkcionálnak. A szülői közösséggel nyílt, őszinte partneri viszonyra törekszünk.

A település civil szerveződéseivel aktív kapcsolatot tartunk.

Fejlődési lehetőséget kínálunk a kiváló adottságú és a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyerekeknek is.

Nevelésközpontú iskolát kívánunk megvalósítani, olyan emberléptékű intézményt, melyben mindenki (gyermek, szülő, pedagógus) jól érzi magát, megtalálja a helyét.

Kp iskolnkrl 11

Készítette: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes